plaat

 

Aanmeldingsformulier om lid of donateur te worden van de Agrarische Natuur Vereniging Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor de natuur en het boerenbedrijf kan lid worden van de vereniging. De leden maken het met hun financiele bijdragen mogelijk dat de vereniging allerlei activiteiten kan ontplooien om natuur- en milieuvriendelijke bedrijfsvoering van het boerenbedrijf te realiseren en uit te dragen.
De leden krijgen regelmatig een nieuwsbrief waarin alle activiteiten aangekondigd staan en de toegangsprijs voor vele activiteiten is gratis Het lidmaatschap kost € 25,- per jaar. ( Alleen voor agrariers geldt een mogelijk combinatie-lidmaatschap van de Agrarische Natuurvereniging en het Collectief - Oost. Dit kost € 35 per jaar)

Indien u onze doelen wilt steunen zonder lid te zijn van de vereniging, kunt U donateur worden . Het donateurschap kost € 10,- per jaar. U kunt uw gift van minimaal €10,- storten op rekeningnummer NL52 RABO 0124 8034 90 onder vermelding van “gift”  en het jaartal. Na ontvangst van uw bijdrage ontvangt u minimaal driemaal per jaar onze (digitale) nieuwsbrief. Tevens houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

(De Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark heeft in 2011 de ANBI status verkregen. Uw donatie of lidmaatschapsbijdrage kunt u aftrekken van de belasting als gift aan een goed doel.)


U kunt lid/donateur worden door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden (door te klikken op de verzendknop)

Achternaam
Voornaam of Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Email-adres
Ik wil mij aanmelden als:

                                                                                 

 

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m