plaat

Activiteiten bedrijfsvoering

Lees meer hierover in het rapport “bijdrage van de landbouw aan de Natura 200 doelstellingen in de Vechtstreek” (jan 2011)

 terug

 

Regeling Demonstratieprojecten Schoon en Zuinig.
Het ministerie van EL&I heeft een subsidieregeling ingesteld voor demonstratieprojecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en reductie van broeikasgassen. Deze regeling staat open van 15 april tot 12 mei 2011.
De regeling is voor landbouwbedrijven die projecten op deze gebieden uitvoeren. Er kan subsidie verkregen worden als de kennis en ervaring van de energieprojecten gedeeld worden met andere agrarische ondernemers. Dat doen ze door het geven van demonstraties. Deze moeten gaan over de toepassing van diverse technieken die leiden tot energiebesparing, het gebruik van duurzame energie en de reductie van broeikasgassen. Dit kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen en afspraken uit het convenant “Schone en Zuinige Agrosectoren” .
Meer onfromatie kun u vinden op www.hetlnvloket.nl. als u geïnteresseerd bent, dan kunt u zich aanmelden bij info@veelzijdigboerenland.nl. De organisatie Veelzijdig Boerenland kan samen met de geïnteresseerde deelnerms een gezamenlijke aanvraag voorbereiden en indienen.

 terug

 

De prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen voor bedrijven ervoor zorgen dat de zonnepanelen een interessante investering worden. Dit geldt met name voor agrariers, waar via investeringsaftrekken van de inkomstenbelasting een flink voordeel geboekt kan worden. In bijgaand document willen we ingaan op de technische aspecten en fiscale aspecten en wordt afgesloten met twee voorbeelden. Hiermee zal dit document u als agrarier handvatten om zelf een eerste inschatting te maken of investeren en zonnepanelenvoor u (financieel) interessant is. (zie onderaan deze pagina voor een pdf) www.lami.nl

 terug

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m