plaat

ANBI-Informatie

Agrarische natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o

Fiscaal nummer 816893536
Contactgegevens Secretariaat ANVNoorderpark
Looydijk 54
3732VG, De Bilt
info@anvnoorderpark.nl
Bestuurssamenstelling Bestuur
Beleidsplan Beleidsplan
Beloningsbeleid Alle leden van het bestuur en de werkgroepen zijn vrijwilligers en doen hun werk onbezoldigd
Doelstelling Het doel van onze vereniging is de waarden van het Noorderpark verder te ontwikkelen en uit te dragen. Daarbij gaat het om landschappelijke, economische, ecologische en cultuurhistorische waarden. Uitgangspunt is een rendabele landbouw als drager van het landschap Noorderpark.
Verslag activiteiten Jaarverslag 2018
financiƫle verandwoording Financieel jaarverslag 2018

 

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m