plaat

Jaarverslagen en verslagen van algemene ledenvergaderingen

De algemene Ledenvergadering van de Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark vond 11 november plaats in Groenekan. Ruim 30 belangstellenden waren aanwezig bij deze vergadering. Voor de pauze was er het officiële deel met agendapunten zoals u ook in de vooraf toegezonden agenda kon lezen. De voorzitter van de vereniging, Johan Lam, laat bij het begin van de vergadering weten dat de ondertekening van de akte van toedeling voor het Noorderpark een feit is. Daarmee is de nieuwe eigendomssituatie voor een groot deel van het Noorderpark vastgelegd. Ook laat de voorzitter weten dat gestart is met de ontwikkeling van een website voor de vereniging. In het jaarverslag komen onder meer alle in het afgelopen jaar georganiseerde activiteiten aan de orde. De vereniging heeft niet stil gezeten!
Het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris: r.van.oostenbrugge@wxs.nl; tel. 030-2205552.
De voorzitter wijst ook op de winnende foto’s die zijn uitgestald voorin de zaal, als resultaat van de dit jaar gehouden fotowedstrijd.

Bestuurssamenstelling: aftredend zijn Teus Spelt en Dirk-Jan Stelling. Teus stelt zich opnieuw verkiesbaar. Hij wordt met applaus herkozen. Dirk-Jan heeft besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en bijdrage. Het bestuur zoekt nog naar kandidaten voor de opvolging van Dirk-Jan: wie heeft belangstelling? Bij de rondvraag wordt onder meer de vraag gesteld of ook iemand uit Utrecht lid mag worden van de ANV. Het antwoord is ‘ja’. Het lidmaatschap is niet gebonden aan een bepaalde woonplaats.
De voorzitter verzoekt aansluitend of iedereen mensen wil activeren om lid te worden, want de vereniging kan heel goed meer leden gebruiken.

Na de pauze geeft Dirk van Ziel een boeiende presentatie over ‘Fruitbomen bij de particulier’. Fruitbomen zijn afkomstig uit Azië; ze zijn rond het jaar 800 via de zijderoute naar Europa gekomen. Fruit was elitair, werd alleen gekweekt in kloosters en bij kastelen. Rond 1400 ging men ze als boerenerfbeplanting gebruiken. In het jaar 1750 is men begonnen met een uitgebreide beschrijving (zie www.fruitteeltonline.nl).
Dirk van Ziel laat aan de hand van een prachtige index van alles zien over allerhande soorten fruit. Er kan worden gekozen voor sortering op alfabet, gebruikstijd, gebruik. De aanwezigen mogen een fruitnaam noemen en dan verschijnt er op het scherm allerhande informatie.
Duidelijk is dat Dirk niet alleen een groot kenner is van oude fruitrassen, maar ook een bekwaam fruitteler. Tussendoor worden hierover praktische lesjes gegeven. Hij geeft ook advies aan particulieren over het aanplanten en onderhouden van boomgaarden Zie voor meer informatie over Dirk van Ziel: www.fruitpark.nl/ziel.htm .De voorzitter bedankt de heer Van Ziel voor zijn zeer enthousiaste presentatie. Daarna wordt de bijeenkomst afgesloten met een drankje.

 terug

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m