plaat

Externe contacten van de agrarische natuur vereniging

Er zijn reguliere contacten met:

              Veelzijdig boerenland Veelzijdig Boerenland is het samenwerkingsverband van verenigingen en stichtingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.www.veelzijdigboerenland.nl
                landschaperfgoedutrecht Landschap Erfgoed Utrecht (www.landschaperfgoedutrecht.nl)
provincie utrecht de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl)
             Gemeente De Bilt de gemeente De Bilt (www.debilt.nl)
       Utrecht west Gebiedscommissie Utrecht West (www.utrecht-west.com)
          waternet Waternet (www.waternet.nl)
      vogelbeschering Vogelbescherming (www.Vogelbescherming.nl)
      vogelwacht_Utrecht Vogelbescherming (www.Vogelwacht-Utrecht.nl)
              utrechts landschap het Utrechts Landschap (www.utrechtslandschap.nl)
       logo kattenhotel De Vuursche kattenhotel 'De Vuursche' ( www.kattenhoteldevuursche.nl )


Streekproducten:
Een nieuwe activiteit met de gemeente De Bilt betreft het ontwikkelen van streekproducten.

Agenda Vitaal Platteland:
Belangrijk voor de ANV is ook de Gebiedscommissie Agenda Vitaal Platteland, Vecht en Weiden. Die commissie gaat onder andere over het verstrekken van subsidies namens de provincie. Teus Spelt is lid van de commissie.

Veelzijdig boerenland:
Intensief contact is er met Veelzijdig Boerenland, onder meer via vergaderingen van de ‘Cluster Utrecht’. Hier komen allerlei zaken aan de orde, waaronder het aangepaste subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer.

landschapsontwikkelingsplan ( LOP):
Zowel in het Kromme Rijngebied (waaronder de gemeente De Bilt) als in de gemeente Maarssen wordt een Landschapsontwikkelingsplan gemaakt. Voor het Kromme Rijngebied is het plan zelf gereed en wordt nog gewerkt aan een Beeldkwaliteitsplan.

Cultuur- Historische waardenkaart:
De Bilt Daarnaast maakt de gemeente De Bilt een Cultuurhistorische waardenkaart.

Klompenpaden.:
Ook bij de ontwikkeling van een aantal klompenpaden in en nabij het Noorderpark is de ANV betrokken

Ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ( GLB):
Het GLB zal een belangrijke invloed krijgen in de bedrijfsvoering van de boerderij

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m