plaat

Vrijwilligersgroep Landschapsbeheer Noorderpark (VLN)

knotgroepVLN, de Vrijwilligersgroep Landschapbeheer Noorderpark is een groep van ca. 20 enthousiaste vrijwilligers,die zich inzet voor het beheer van kleine landschapselementen in het Noorderpark. Denk hierbij aan het knotten van wilgen, het dunnen van geriefbosjes en houtsingels en het schoonhouden van de in het gebied aanwezige poelen.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op terreinen van landeigenaren zoals boeren en particulieren, maar ook in gebieden die eigendom zijn van Staatbosbeheer, Natuurmonumenten of het Utrechts Landschap.

De vrijwilligersgroep heeft zich aangesloten bij de werkgroep Landschap en Natuur, die een onderdeel is van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark e.o. Op deze manier zijn de communicatielijnen tussen opdrachtgevers en VLN vrij kort, is het vinden van werklocaties eenvoudiger en bespaart het de vrijwilligersgroep een hoop papieren rompslomp. Zij hoeven nu zelf niet eerst een verenigingsstructuur op te zetten en hun financiële zaken worden behandeld door de penningmeester van de ANV.

De groep is gestart na een oproep in de lokale bladen in januari 2014. In de maanden daarna is onder leiding van Landschap Erfgoed Utrecht een kerngroep van 5 vrijwilligers aan de slag gegaan om een aantal organisatorische zaken te regelen. Door diverse financiële bijdragen ( o.a. van de vereniging “Hart voor Groen” uit Maartensdijk en van de ANV Noorderpark ) kon in september 2014 gestart worden met een mooie set nieuw gereedschap en een handige aanhangwagen om het gereedschap naar de werklocatie te vervoeren.
Deze actieve vrijwilligers verzetten nu samen een heleboel werk in de natuur van het Noorderpark; de grootte van de groep varieert op een werkdag van 8 tot 10 personen.

De vrijwilligersgroep hoopt dat meer mensen zich aangesproken voelen om samen flink buiten aan het werk te gaan in het Noorderpark om zo de mooie en diverse natuur in dit gebied in stand te houden. Aanmelden kan via info@anvnoorderpark.nl U kunt hier ook nadere informatie opvragen over de dagen en plaatsen dat er gewerkt wordt.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m