plaat

Lopende activiteiten van de werkgroep Platteland en educatie

Aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie mail naar info@anvnoorderpark.nl


 


streekmuseumIn het streekmuseum Vredegoed is een bijzondere collectie te zien van plattelands- en boerenvoorwerpen. Het zijn voorwerpen van rond 1900 uit de dorpen Tienhoven, Oud Maarsseveen en omgeving.
Ze hebben betrekking op traditioneel wonen, ambachtelijk werken op boerenbedrijf en veenderij en de dorpssamenleving

Openingstijden: van 16 maart t/m 30 oktober op woensdag- zaterdag- en zondagmiddagen van 13 tot 17 uur en verder na telefonische afspraak
telefoon: 06 28352489

 terug

 

Samenwerking met de Utrechtse wijk Voordorp

Groep VoordorpWijk Voordorp (Utrecht) en ANV Noorderpark zien toekomst in samenwerking
Vrijdag 29 januari 2016 was er een kennismakingsgesprek tussen de ANV Noorderpark en vertegenwoordigers uit de wijk Voordorp in Utrecht. Het was een inspirerend gesprek op een boerenbedrijf in Westbroek. Men was het erover eens: we blijken heel veel aan elkaar te kunnen hebben.

De vertegenwoordigers uit de stad genoten ervan om te zien wat er zich allemaal net ten noorden van Voordorp op het platteland afspeelt. Het lijkt een mooi doel om de afstand tussen stad en buitengebied te proberen verkleinen dit jaar!
In de wijk Voordorp wordt komende tijd aandacht besteed aan de publieksactiviteiten van de ANV en de bewoners worden opgeroepen te komen kennismaken. "
Echt de moeite waard!" aldus de facebook berichten.
https://www.facebook.com/voordorpvooruit/posts/1655157384737107.
https://www.facebook.com/debonteparels/?fref=ts

koeienstalExtra interessant voor met name de agrarische leden van de ANV Noorderpark is dat op de website van Voordorp een lijst is opgenomen met leveranciers van streekproducten. De bewoners zijn erg belangstellend voor dergelijke landbouwproducten die als het ware om de hoek geproduceerd worden. We zullen het contact zeker voortzetten! Meer informatie over de actieve wijk Voordorp vindt u op de website http://www.voordorpvooruit.nl.

terug

 

 

 

 

De zoddenwandelingde zodden

Op de laatste vrijdagavond in juni vindt altijd de traditionele Zoddenwandeling van de Agra-rische Natuurvereniging Noorderpark plaats.

De Westbroekse Zodden zijn een laagveenmoerasgebied. Het gebied, dat vooral bekend is om zijn trilvenen, is rijk aan zeldzame planten en typische moeras-, water- en weidevogels.
De huidige vorm van het moerasgebied is te danken aan de turfindustrie in de middeleeuwen. Later zakte de turfindustrie in. De natuur kreeg weer vrij spel en de bestaande petgaten en legakkers groeiden dicht. Er ontstond een verlandingsproces van waterplanten en oever-planten. Dit staat nu bekend als trilveen.
Ook de wildgroei in het moerasbos van elzen en wilgen heeft de natuur goed gedaan. Verder wordt de natuur hier een handje geholpen door de beheerder van het gebied: Staats-bosbeheer, die taken voor haar rekening neemt zoal het maaien van de legakkers in het na-jaar.

Het gebied, met langgerekte plassen en brede sloten (petgaten), met daartussen de legakkers, is nu een trekpleister voor moeras-, weide- en watervogels. In het voorjaar en in de zomer zit het moerasgebied vol met insecten en andere dieren. U zult prachtige libellen zien en zeldzame vogels horen.

Het is beslist een bijzondere ervaring om eens in zo’n “deinend” moeras te lopen vlakbij uw eigen woonomgeving! Het is een spannende wandeling over planken en door moeras, waarbij laarzen noodzakelijk zijn! Na afloop koffiedrinken en napraten. Elk jaar wordt de zoddenwandeling via de website aangekondigd met de vertrektijd en plaats van vertrek.

terug

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m