plaat

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark is ingeschreven bij de kamer van koophandel als:

Agrarische Natuur Vereniging Landschap Noorderpark en Omstreken

gevestigd in Westbroek

Het kamer van koophandel-nummer is : 30216712

Het fiscaal- of RSIN nummer is: 816893536

Rekeningnummer: NL52 RABO 0124 8034 90

De vereniging bezit de ANBI-status

Jaarverslag Algemeen

Jaarverslag Financieel

N.B. Alle bestuursleden en werkgroepleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de vereniging


Het bestuur van de Agrarische Natuur Vereniging Noorderpark bestaat uit:

Teus Spelt
Groenekan

Piet Deenen
Bilthoven

Henk Westhoek
Hilversum

Wouter van Oostrum
Maartensdijk

Willem van der Linden
Tienhoven

Hein Pasman
Bilthoven

Marcel Pisa
Westbroek

 
 

Dick van Beek (gemeente De Bilt)
Bilthoven


 m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m