plaat

Organisatie:

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft naast een bestuur ook drie werkgroepen. Dit zijnĀ  de werkgroep Educatie en Plattelandsbeleving, de werkgroep Landschap en Natuur en de werkgroep Communicatie.
Tenminste eenmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, waar het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid.
De leden en donateurs worden op de hoogte gehouden van de activiteiten door middel van nieuwsbrieven.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m